شرایط استفاده بهینه از ضمانت خدمات چاپ سرو

 

چنانچه کوتاهی یا اشکالی‌ در خدمات رسانی یا در چاپ محصولات از سوی ما وجود داشته باشد، ما مسئولیت آن را پذیرفته و روندهای جبرانی مشخصی را در پیش خواهیم گرفت.
توجه : برای اعمال گارانتی جبران، حتما باید محصول معیوب به مجموعه مرجوع شود.

 

موارد اعمال گارانتی :

 

 

۱- جابجایی و قرارگیری نادرست رنگ‌ها یا کامل چاپ نشدن طرح روی محصول
در موارد نادر و به خاطر خطای احتمالی چاپی، امکان دارد که تصویر طرح به طور کامل بر روی محصول چاپ نشود و به عنوان مثال، چند سانتی‌متر از محصول خالی از طرح مانده و در محدوده مشخص خود قرار نگرفته باشد (مانند تصویر زیر)

                                                                         

رنگ ها در جای خود قرار نگرفته اند                                                                                              رنگ ها در جای خود قرار گرفته اند

در چنین شرایطی، باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ۱ روز پس از دریافت محصول، به ما اطلاع دهید و محصول را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی چاپ شیراز رایانه ، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی کرده و در صورت تایید، سفارش شما مشمول گارانتی می‌شود. سپس سفارش مجددا با دقت و نظارت کامل، چاپ و ارسال می‌گردد.

۲-  برش محصول به داخل ناحیه اطمینان
در صورتی که محصول شما از آنچه در توضیحات مربوط به ناحیه اطمینان آماده، بیشتر برش خورده باشد، محصول را در اسرع وقت یا حداکثر ظرف ۱ روز پس از دریافت، برای ما ارسال کنید. کارشناسان متخصص ما  در چاپ آنلاین شیراز رایانه ، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی‌ کرده و در صورت تایید، سفارش شما مشمول گارانتی شده و مجددا با نظارت کامل، چاپ و ارسال می‌شود. تصویر زیر نمونه‌ای از برش کارت ویزیت به داخل ناحیه اطمینان است.

                                                                              

برش به درستی انجام نشده و در محل خط چین بخشی از طرح حذف شده است                                                           برش به درستی انجام شده و اطلاعات کارت در فضای امن قرار دارد


۳-
  آسیب دیدگی‌ محصول
در موارد نادر ممکن است آسیب‌هایی‌ به محصول وارد شود که از کنترل چاپ آنلاین شیراز رایانه خارج است و شامل موارد مختلفی‌ از جمله:  خیس شدن محصول در هنگام ارسال، پارگی‌ محصول، تا خوردگی، تاب برداشتن محصول، شکستگی سازه، کامل چاپ نشدن طرح، وجود اشیا یا لکه‌هایی‌ روی محصول که طی‌ فرایند چاپ به صورت تصادفی زیر روکش لمینت جای گرفته‌اند، می‌باشد. چنانچه محصول شما از چنین آسیب دیدگی هایی برخوردار است،  محصول را در اسرع وقت یا حداکثر ظرف ۱ روز پس از دریافت، برای ما ارسال کنید. کارشناسان متخصص ما در چاپ آنلاین شیراز رایانه ایراد مطرح شده توسط شما را بررسی‌ میکنند و در صورت تایید، سفارش شما مشمول گارانتی چاپ آنلاین شیراز رایانه  شده و مجددا با نظارت کامل، چاپ و ارسال می‌شود.
توضیح ضروری:  محصول برگشتی باید بدون کم و کاست و در شرایط اولیه‌ بسته بندی و همراه با تمام اقلام جانبی برای چاپ آنلاین شیراز رایانه ارسال شود. مرسوله‌ای که به این شرکت مرجوع می‌کنید حتما می‌بایست در بسته بندی اولیه باشد؛ در غیر این صورت از پذیرش ایراد مطرح شده معذوریم و نمی‌‌توانیم شرایط گارانتی را برای سفارش شما اعمال کنیم.
اگر شرایط ذکر شده در گارانتی، برای سفارش شما صدق کند، سفارش شما مشمول  گارانتی می‌شود و ما آن را مجددا به صورت رایگان برای شما چاپ و ارسال می‌کنیم.

۳-۱ شکستگی سازه
در موارد نادر ممکن است به دلیل مشکلات حمل و نقل ارسال محصول، سازه استند یا رول آپ دچار شکستگی شود. در صورتی که محصول قبل از تحویل به شما دارای شکستگی باشد، باید در اسرع وقت یا حداکثر ظرف ۱ روز پس از دریافت محصول به ما اطلاع دهید و سازه شکسته را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی ما در ‌چاپ آقا، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، سفارش شما مشمول گارانتی چاپ آنلاین شیراز رایانه شده و مجددا با دقت و نظارت کامل، یک سازه جدید برای شما ارسال می‌شود.
۳-۲ کوتاه بودن پایه سازه
در موارد نادر ممکن است یکی از پایه‌های استند کوتاه‌تر از پایه‌های دیگر باشد و همین امر موجب عدم تعادل در موقعیت استند شود. در صورتی که یکی از پایه‌های استند کوتاه‌تر از سایر پایه‌های استند باشد، باید در اسرع وقت یا حداکثر ظرف ۲ روز پس از دریافت محصول به ما اطلاع دهید و کل سازه را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی ما در ‌چاپ آقا، ایراد مطرح شده از سوی شما را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، سفارش شما مشمول گارانتی چاپ آنلاین شیراز رایانه شده و قطعه معیوب تعویض و کل سازه با پایه جدید برای شما ارسال می‌شود.
ملاحظات: شکستگی پیچ تنظیم پایۀ بنر به خاطر استفاده نادرست یا شکستگی پایۀ بنر به دلیل استفاده نادرست از پیچ تنظیم، شامل گارانتی نمی‌شود.
توجه داشته باشید که در گارانتی شکستگی سازه بنر یا کوتاه بودن پایه سازه، نیازی به ارسال خود بنر نیست و شما فقط باید کل سازه را برای ‌چاپ آنلاین شیراز رایانه  ارسال کنید تا در صورت تایید کارشناسان فنی ما، یک سازه جدید برای شما ارسال شود. 

۳-۳  کامل چاپ نشدن طرح روی بنر
در موارد نادر و به خاطر خطاهای چاپی امکان دارد که تصویر طرح به طور کامل بر روی بنر چاپ نشود و به عنوان مثال چند سانتی‌متر از بنر مانند شکل زیر خالی بماند. در صورتی که طرح شما به طور کامل یا به درستی روی بنر چاپ نشده باشد، در اسرع وقت یا حداکثر ظرف ۲ روز پس از دریافت محصول ،به ما اطلاع دهید و فقط بنر را (بدون سازه) برای ما ارسال کنید. کارشناسان فنی ما در ‌چاپ آقا، ایراد مطرح شده توسط شما را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، سفارش شما مشمول گارانتی شده و مجددا با دقت و نظارت کامل، بنر چاپ و برای شما ارسال می‌شود.

https://shiraz-rayaneh.ir/wp-content/uploads/2018/22/Gurante_Pic3_1.png                                                                                     

بخشی از تصویر در قسمت نقطه چین ناقص چاپ شده است                                                                            تمام تصویر کامل چاپ شده است